-->

Kehitys

Euroopan unioni on maailmanlaajuisesti suurin avunantaja. Tarkastuskertomuksissamme perehdyttiin varainkäyttöön yksittäisissä maissa ja tarkasteltiin monialaisia aiheita.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. Länsiblokki on tällä hetkellä suhteellisen laskusuhdanteisessa vaiheessa. Sen sijaan muilla mailla, kuten Kiinalla ja Intialla, on kasvava merkitys kansainvälisessä politiikassa, mikä vaikuttaa globaaliin energia-, ilmasto-, turvallisuus-, kauppa- ja kehityspolitiikkaan. Vakaus ja taloudellinen kehitys ovat olennaisen tärkeitä Afrikasta Eurooppaan suuntautuvan muuttoliikkeen hillitsemisen kannalta. Tämä on yksi syy siihen, miksi EU pyrkii vähentämään jännitteitä Afrikan maissa ja niiden välillä. Samanaikaisesti uusien toimijoiden ilmaantuminen uhkaa EU:n perinteistä taloudellista asemaa tällä maantieteellisellä alueella.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.