-->

Oikeudelliset asiat

EU:n perustana ovat yhteiset arvot ja oikeusvaltioperiaate. Uskomme parlamentin tavoin, että EU:n tasolla tällä hetkellä käytössä olevien mekanismien avulla pitäisi pystyä varmistamaan, että EU:n lainsäädäntö ja rahoitus kulkevat rinta rinnan. Lainsäädännön ja tehokkuuden parantaminen ja toisaalta toimintapolitiikan ja ohjelmien avulla varoille saatava vastine ovat saman kolikon kaksi eri puolta.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. Oletamme, että Euroopan komissio, parlamentti ja neuvosto jatkavat tulevina vuosina paremman sääntelyn periaatteiden soveltamista EU:n lainsäädäntöön. Samanaikaisesti uudet teknologiat ja tieteellinen kehitys asettavat päätöksentekijöiden ratkaistavaksi oikeudellisia, eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Eettisten ongelmien lukumäärä kasvaa tekoälyn ja genominmuokkauksen edistymisen myötä, eikä säädösperusta välttämättä aina pysy vauhdissa mukana. Data-analytiikan käytön kasvu aiheuttaa painetta sekä säädösperustaan että sääntelykehykseen.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.