-->

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasiat

Euroopan yhdentymisprosessin institutionaalisiin näkökohtiin liittyvä AFCOn työ ja EU:n taloudenpitoa koskeva tilintarkastustuomioistuimen työ voidaan nähdä toisiaan täydentävinä.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. Verkkoviestinten yleistyminen on mahdollistanut hallinnon tuloksellisuutta koskevan suuremman avoimuuden. Lisäksi ihmiset havainnoivat muilla elämänsä osa-alueilla tapahtuvaa innovointia ja kokevat kenties saavansa rahalle paremman vastineen, mikä kasvattaa julkishallintoon kohdistuvia odotuksia entisestään. Odotukset julkishallinnon ja EU:n avoimuudesta ovat lisääntyneet, mikä on erityisen haastavaa, kun otetaan huomioon toimielinten ja kansalaisten välillä koettu etäisyys.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.