-->

Budjetti

BUDGin keskeisenä vastuualana on monivuotinen rahoituskehys (MRK), jonka avulla linjataan EU:n varainkäyttöä pitkällä aikavälillä. Yhdestä MRK:sta toiseen tapahtuvan siirtymän hallinta on erittäin tärkeää EU:n moitteettoman varainhoidon kannalta. Tilintarkastustuomioistuin on toistuvasti kehottanut painottamaan kaudella 2021–2027 enemmän varojen avulla saavutettavaa lisäarvoa ja lisäämään joustavuutta, avoimuutta ja tilivelvollisuutta.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. EU:n talousarviosta on kymmenen viime vuoden aikana annettu rahoitustukea vaihtoehtoisten välineiden avulla (esim. rahoitusvälineet, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ja budjettituki). Aiomme jatkossakin arvioida näiden välineiden ja EU:n toimintapolitiikkojen uusien toteuttamistapojen tarkoituksenmukaisuutta ja sitä, kyetäänkö niiden avulla varmistamaan, että EU:n varoja käytetään tehokkaalla ja vaikuttavalla tavalla. Aiomme perehtyä tarkoin mahdollisiin EU:n talousarvion rahoittamista koskeviin tarkistusehdotuksiin ja varojen uudelleenkohdentamista koskeviin ehdotuksiin ohjelmakaudella 2021–2027.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.