-->

Talousarvion valvonta

 

Teemme CONTin kanssa tiivistä yhteistyötä erityisesti EU:n talousarviohallintoon liittyvissä kysymyksissä. Haluamme nähdä, että veronmaksajien varat käytetään tehokkaasti ja vaikuttavasti EU:n lainsäädäntöä noudattaen. Tarkastamme EU:n toimielinten, elinten, virastojen ja yhteisyritysten tilit ja teemme parannusehdotuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa varainhoidon moitteettomuus. Kohdistamme myös tuloksellisuustarkastuksia EU:n ohjelmiin ja hankkeisiin ja arvioimme, saadaanko niissä vastinetta rahalle.

Vuosikertomuksissamme esitetään Euroopan unionin talousarviota, Euroopan kehitysrahastoja sekä kaikkia EU:n toimielimiä, virastoja ja yhteisyrityksiä koskevien tilintarkastusten ja säännönmukaisuuden tarkastusten tulokset. Vuosikertomuksissa annetaan vuotuinen tarkastuslausuma ja erityisarviot keskeisiltä talousarvioaloilta ja käsitellään myös budjettihallintoa sekä tuloksellisuusnäkökohtia.

Esittelemme yleensä erityiskertomuksemme CONTille. Sekä vuosikertomukset että erityiskertomukset muodostavat pohjan parlamentin vuotuiselle vastuuvapausmenettelylle, jota CONT johtaa.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. Ennakoimme EU:n edessä olevia lukuisia haasteita, joita ovat muun muassa talouden ja yhteiskunnan digitaalimurros, ilmastonmuutos, oikeusvaltioperiaatteeseen ja demokratiaan kohdistuva paine, globalisaatioprosessin pysähdys, eriarvoisuuden lisääntyminen ja kasvava kansallistunne. Kaikilla näillä haasteilla saattaa olla myös huomattavia taloudellisia ja talousarvioon kohdistuvia seurauksia.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.