-->

Turvallisuus ja puolustus

 

Yleinen kiinnostus puolustusta kohtaan on suurta eri jäsenvaltioissa. Tämä johtuu aiempaa epävakaammasta geopoliittisesta tilanteesta ja uusien turvallisuusuhkien noususta. Jäsenvaltioiden omien kansallisten puolustusmäärärahojen lisäksi ohjelmakaudella 2021–2027 on käytettävissä komission perustama Euroopan puolustusrahasto, jonka tarkoituksena on tukea EU:n yhteistyöhankkeita puolustusalalla.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. Kun kylmän sodan päättymisestä on kulunut kolme vuosikymmentä, yhä ailahtelevammaksi käyvä maailmanpoliittinen tilanne aiheuttaa uudentyyppisen monitahoisen turvallisuusuhan. Tällaisten uhkien taustalla ovat terroristit ja muut ääriryhmät, rikollisjärjestöt ja vihamieliset maat, mutta uhan muodostavat myös pandemiat. EU ei ole tällä hetkellä hyvin valmistautunut turvallisuusongelmiin, joita sille saattaa aiheutua kyberturvallisuuden, hybridisodankäynnin ja sosiaalisen median aseena käyttämisen aloilla. Samanaikaisesti EU:n ja sen jäsenvaltioiden on jatkossa vaikeampaa saada aikaan monen- tai kahdenvälisiä sopimuksia ja eurooppalaisten on vastattava itse oman turvallisuutensa ja puolustuksensa hallinnoinnista ja rahoituksesta.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.