-->

Kalatalous

Yhteisen kalastuspolitiikan ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että kalastus ja vesiviljely ovat pitkällä aikavälillä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. Valtameret ja meret ovat valtava luonnonvara, mutta niiden ekologinen kestävyys on uhattuna saastumisen, kestämättömän ja laittoman kalastuksen sekä ekosysteemiin ilmastonmuutoksen seurauksena kohdistuvien häiriöiden takia.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.