-->

Kansainvälinen kauppa

​EU:n tulliliitosta on tullut maailman suurin kaupparyhmittymä. Kertomuksemme ovat keskittyneet sekä EU:n muun maailman kanssa käymää kaupankäyntiä helpottavaan fyysiseen infrastruktuuriin että kaupankäynnin perustan muodostaviin rahoitusmenettelyihin.

EU:n tarkastajina katsomme myös eteenpäin voidaksemme auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita, jotka EU kohtaa tulevaisuudessa. Kansainväliset säännöt, vapaakauppa ja monenvälisyys ovat EU:n ydinperiaatteita. Talouden uuden dynamiikan seurauksena EU saattaa joutua mukauttamaan kauppasuhteitaan, ajamaan tiiviimmin ydinarvojaan kauppasuhteissaan ja parantamaan kilpailukykyään maailmantaloudessa tai se saattaa altistua ulkomaankaupan vähenemiselle.

Pidämme nämä tekijät mielessä, kun valitsemme tarkastustehtäviä ja esitämme tulevaisuutta koskevia suosituksia.