Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće br. 9/2016: Potrošnja sredstava EU-a u području vanjske migracije u zemljama južnog Sredozemlja i Istočnog partnerstva do 2014. godine

Croatian icpdf.png 2 MB
17.03.2016

U ovom je izvješću riječ o dva glavna instrumenta financiranja (tematskom programu za migracije i azil (TPMA) i europskom instrumentu za susjedstvo i partnerstvo (ENPI)) vanjske dimenzije zajedničke migracijske politike EU-a kojom se nastoji postići djelotvorno upravljanje migracijskim tokovima u partnerstvu sa zemljama podrijetla i zemljama tranzita. U izvješću se ispituje je li potrošnja u okviru obaju instrumenata imala jasne ciljeve te je li bila djelotvorna i dobro usklađena. Utvrdili smo da tim instrumentima općenito nedostaje jasna strategija na temelju koje bi se utvrdio njihov doprinos ciljevima te stoga nije jasno što se njima namjerava postići na razini EU-a. Često je bilo teško izmjeriti rezultate postignute potrošnjom sredstava EU-a i bilo je teško procijeniti doprinos migracije razvoju. Migracijska politika obilježena je složenim upravljanjem, nedovoljnom usklađenošću i izostankom pregleda financiranja u kojem bi se razgraničilo što financira Komisija, a što države članice.