Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće br. 21/2016: Pretpristupna pomoć EU-a za jačanje administrativnih kapaciteta na zapadnom Balkanu (metarevizija)

Croatian icpdf.png 1 MB
13.09.2016

Politikom proširenja EU a za zapadni Balkan obuhvaćeno je šest europskih zemalja koje su kroz povijest bile pogođene ozbiljnim sukobima na etničkoj, političkoj i gospodarskoj osnovi i koje žele pristupiti EU u.

Sud je procijenio je li Komisija djelotvorno upravljala programom IPA na zapadnom Balkanu u ključnim područjima vladavine prava i javne uprave te jesu li zahvaljujući tome zaista ojačali administrativni kapaciteti u toj regiji. Osim toga, Sud je ispitao postignuća političkog dijaloga između EU a i zapadnog Balkana u pogledu jačanja administrativnih kapaciteta.