Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće br. 23/2016.: Pomorski promet u EU-u suočen je s problemima – mnoga ulaganja nedjelotvorna su i neodrživa

Croatian icpdf.png 3 MB
23.09.2016

​Morske luke ključan su dio trgovinske mreže EU-a. Tijekom razdoblja 2000. – 2013. EU je u luke uložio 6,8 milijardi eura. Utvrdili smo da strategije razvoja luka koje su uspostavile države članice i Komisija nisu sadržavale dovoljno informacija kako bi se omogućilo djelotvorno planiranje kapaciteta. Zbog toga su ulaganja u infrastrukturu luka koja je sufinancirao EU bila nedjelotvorna i neodrživa, uz visok rizik od beskorisnih ulaganja u iznosu od oko 400 milijuna eura. Cestovne i željezničke veze s područjima u zaleđu luka često nisu postojale ili su bile neodgovarajuće, što znači da će biti potrebna dodatna javna sredstva kako bi se postiglo pravilno funkcioniranje početnih ulaganja u luke. Također smo utvrdili da Komisija nije poduzela potrebne mjere u području državne potpore i carinskih postupaka kako bi se lukama omogućili jednaki uvjeti tržišnog natjecanja.