Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće br. 02/2017.: Pregovori Komisije o sporazumima o partnerstvu i programima u području kohezije za razdoblje 2014. – 2020.

Croatian icpdf.png 2 MB
05.04.2017

Sporazumi o partnerstvu strateški su planovi ulaganja za države članice EU a u kojima se navode nacionalni prioriteti u pogledu potrošnje za europske strukturne i investicijske fondove za programsko razdoblje 2014. – 2020. U ovom smo izvješću ispitali doprinose li sporazumi o partnerstvu sklopljeni između Europske komisije i država članica djelotvornijem usmjeravanju sredstava ukupne vrijednosti od 350 milijardi eura.

Utvrdili smo da su Komisija i države članice, unatoč početnim poteškoćama, bolje usmjerile sredstva na rast i otvaranje radnih mjesta, utvrdile potrebe za ulaganjem i uspješno ih prenijele u ciljeve i tražene rezultate. Odredile su mjere za rješavanje potreba i utvrdile ostvarenja za programe obuhvaćene sporazumima o partnerstvu. Međutim, osmišljen je nepotrebno velik broj pokazatelja uspješnosti, a mjerenje uspješnosti nije usklađeno među fondovima. Iznosimo niz preporuka Komisiji i državama članicama kako bi se poboljšala uporaba sporazuma o partnerstvu.