Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće br. 22/2017.: Misije za promatranje izbora – uloženi su napori u praćenje provedbe preporuka, no potrebno je bolje nadziranje

Croatian icpdf.png 1 MB
13.12.2017

EU promatra izbore diljem svijeta s ciljem promicanja demokracije, ljudskih prava i vladavine prava. Misije za promatranje izbora iznose zemlji domaćinu preporuke za poboljšanje izbornog okvira otprilike dva mjeseca nakon dana izbora. Sud je procijenio potporu koja se pružala provedbi tih preporuka u sljedećim četirima zemljama: Gani, Jordanu, Nigeriji i Šri Lanki.

Sud je utvrdio da su Europska služba za vanjsko djelovanje i Europska komisija uložile razumne napore kako bi poduprle provedbu preporuka, pri čemu su se služile instrumentima koji su im bili na raspolaganju. Međutim, potrebno je više savjetovanja na terenu, a misije za praćenje provedbe preporuka mogle bi se češće pokretati. Naposljetku, pregled preporuka ne obavlja se na središnjoj razini, a ne postoji ni sustavna procjena stupnja njihove provedbe. Sud iznosi niz preporuka za daljnje poboljšanje tih aspekata.