Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće br. 25/2018.: Direktiva o poplavama: napredak u procjeni rizika, a u području planiranja i provedbe potrebna su poboljšanja

Croatian icpdf.png 6 MB
20.11.2018

Poplave mogu prouzročiti ozljede i gubitak života, znatne gospodarske troškove te štetu za okoliš i kulturnu baštinu. Velike poplave postale su učestalije u Europi. Posljednjih je godina zabilježen više nego dvostruko veći broj bujičnih poplava srednjeg do velikog opsega u usporedbi s kasnim osamdesetima. Klimatske promjene otegotni su čimbenik koji potiče promjene u obrascima oborina i vremenskim obrascima te porastu razine mora i posljedično dovodi do češćih i jačih poplava.

EU je 2007. godine kao odgovor na sve veću pojavu poplava donio Direktivu o poplavama. Sud je utvrdio da je Direktiva o poplavama općenito imala pozitivne učinke, no da provedba mjera povezanih s poplavama ima nedostataka u pogledu raspodjele sredstava. Države članice počele su provoditi planove upravljanja poplavnim rizicima, no potrebna su poboljšanja. Najveći budući izazovi koji se odnose na potrebu za mnogo cjelovitijom integracijom pitanja klimatskih promjena, osiguranja od poplava i prostornog planiranja u upravljanje poplavnim rizicima i dalje su prisutni.