Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće br. 33/2018.: Borba protiv dezertifikacije u EU u: sve veća prijetnja u pogledu koje je potrebno djelovati odlučnije

Croatian icpdf.png 8 MB
18.12.2018

Dezertifikacija, oblik degradacije zemljišta u sušnim područjima, sve je veća prijetnja u EU u. Dugo razdoblje visokih temperatura i mala količina padalina u ljeto 2018. podsjetili su nas na hitnu potrebu rješavanja tog problema. Scenariji klimatskih promjena upućuju na povećanje izloženosti dezertifikaciji u EU u u tekućem stoljeću, uz porast temperature, sve veći broj suša i manje količine oborina u južnoj Europi. Učinci te pojave posebno će se osjetiti u Portugalu, Španjolskoj, Italiji, Grčkoj, Cipru, Bugarskoj i Rumunjskoj.

Sud je utvrdio da se rizik od dezertifikacije u EU u ne otklanja na djelotvoran i učinkovit način. Iako su dezertifikacija i degradacija tla sve veće prijetnje, koraci koji se poduzimaju u borbi protiv njih nisu dovoljno usklađeni. U EU u ne postoji zajednička vizija o tome kako će se do 2030. godine postići neutralnost degradacije zemljišta. Sud preporučuje Komisiji da radi na boljem razumijevanju degradacije zemljišta i dezertifikacije u EU u, procijeni potrebe za unaprjeđenjem pravnog okvira EU a za tlo i poduzme mjere za ulaganje više napora u ispunjenje obveze EU a i država članica u pogledu postizanja neutralnosti degradacije zemljišta u EU u do 2030. godine.