Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće br. 35/2018.: Transparentnost financijskih sredstava EU-a kojima se koriste nevladine organizacije: potrebno je uložiti više napora

Croatian icpdf.png 2 MB
18.12.2018

Nevladine organizacije (NVO) važni su sudionici u izvršenju proračuna EU-a. Procjenjuje se da je Komisija tijekom razdoblja 2014. – 2017. izdvojila 11,3 milijarde eura za izvršavanje preko nevladinih organizacija u brojnim područjima politika EU-a. Sud je u okviru ove revizije ispitao transparentnost financijskih sredstava EU-a kojima se koriste nevladine organizacije, pri čemu se među ostalim područjima politika posebno usredotočio na vanjsko djelovanje, kao najveće područje u kojem se financijska sredstva EU-a izvršavaju preko nevladinih organizacija. Utvrdio je da određivanje subjekata kao nevladinih organizacija koje je Komisija provela u svojim sustavima nije pouzdano. Procijenio je da je Komisija općenito na transparentan način odabirala projekte koje vode nevladine organizacije. Međutim, kad je riječ o nekima od tijela UN-a obuhvaćenih revizijom, postupci odabira nevladinih organizacija nisu bili transparentni. Komisija u nekim slučajevima ne prikuplja niti provjerava na odgovarajući način sveobuhvatne informacije o nevladinim organizacijama koje se podupiru. Informacije o financijskim sredstvima EU-a kojima se koriste nevladine organizacije objavljuju se u nekoliko sustava, ali te su informacije ograničene. Sud je zaključio da Komisija nije bila dovoljno transparentna u vezi s financijskim sredstvima EU-a kojima se koriste nevladine organizacije te da su potrebni dodatni napori kako bi se transparentnost povećala. Nadalje, Sud je iznio niz preporuka za povećanje transparentnosti financijskih sredstava EU-a kojima se koriste nevladine organizacije.