Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće br. 03/2019.: Europski fond za strateška ulaganja: za potpuni uspjeh EFSU a potrebno je uložiti dodatne napore

Croatian icpdf.png 2 MB
29.01.2019

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) pomaže u financiranju strateških ulaganja u ključnim područjima kao što su infrastruktura, istraživanja i inovacije, obrazovanje, obnovljiva energija i energetska učinkovitost. EFSU ima oblik proračunskog jamstva koje se stavlja na raspolaganje Grupi EIB-a. Svrha je EFSU-a omogućiti EIB-u i EIF-u da pruže dodatna financijska sredstva za prihvatljive projekte u EU-u te mobilizirati dodatna privatna i javna ulaganja u te projekte.

Sud je zaključio da je EFSU doprinio povećanju iznosa sredstava koja je EIB pružio za rizičnije financiranje ulaganja, kao i financiranju brojnih projekata koji se u suprotnome ne bi proveli te privlačenju dodatnih javnih i privatnih ulaganja u predmetne projekte te je njime pružena potpora ulaganjima u brojnim sektorima politika na razini cijelog EU-a.

Međutim, Sud je utvrdio da je dio potpore iz EFSU-a tek zamijenio druge oblike financiranja sredstvima EIB-a i EU-a, da je dio financijskih sredstava izdvojen za projekte koji su se mogli financirati iz drugih izvora javnih ili privatnih sredstava, da su procjene dodatnih ulaganja koja su privučena na temelju EFSU-a u nekim slučajevima bile preuveličane te da je većina ulaganja izvršena u nekolicini većih država članica iz skupine EU 15 s nacionalnim razvojnim bankama s dobro uhodanim poslovanjem.