Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće br. 08/2019.: Energija vjetra i solarna energija za proizvodnju električne energije: za postizanje ciljnih vrijednosti EU-a potrebno je uložiti znatne napore

Croatian icpdf.png 2 MB
06.06.2019

Tijekom posljednjih nekoliko godina proizvodnja električne energije iz energije vjetra i solarne fotonaponske energije bilježi dojmljiv rast. Istodobno se troškovna konkurentnost proizvodnje električne energije iz energije vjetra i solarne energije sve više povećava u odnosu na troškove proizvodnje električne energije izgaranjem fosilnih goriva. Sud je u okviru ovog izvješća procijenio napredak koji su EU i njegove države članice ostvarili u pogledu ciljnih vrijednosti za energiju iz obnovljivih izvora do 2020. godine i ispitao djelotvornost mjera koje su poduzeli u tom cilju.

Sud je utvrdio da je u oba sektora nakon 2014. godine došlo do usporavanja u odnosu na znatni napredak koji je započeo 2005. godine. Postizanje ciljnih vrijednosti za 2020. godinu bit će velik izazov za polovicu država članica EU-a. Sud iznosi niz preporuka Komisiji kako bi se državama članicama pomoglo da pruže potporu daljnjem uvođenju obnovljivih izvora energije, i to organiziranjem dražbi, promicanjem sudjelovanja građana i poboljšanjem uvjeta za uvođenje obnovljivih izvora energije, uključujući otklanjanje nedostataka u mrežama.