Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Sažeti prikaz revizija agencija EU-a za 2018.

Croatian icpdf.png 5 MB
15.10.2019

Ovaj dokument donosi sažeti prikaz rezultata revizija za financijsku godinu 2018. koje je Sud proveo nad agencijama EU-a i drugim tijelima Unije, ukupno njih 41 (skupno nazvanih „agencije”) za čiju je reviziju nadležan. Sveobuhvatan prikaz agencija koje je uspostavila Europska unija i detaljni rezultati godišnjih revizija agencija dostupni su u godišnjem izvješću Suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018.