Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće br. 20/2019.: Informacijski sustavi EU-a koji se upotrebljavaju u okviru granične kontrole vrlo su koristan alat, ali potrebno je staviti veći naglasak na pravodobnost i potpunost podataka

Croatian icpdf.png 3 MB
11.11.2019

Ukidanjem graničnih provjera na unutarnjim granicama unutar šengenskog područja stavljen je veći naglasak na važnost djelotvorne kontrole i nadzora vanjskih granica tog područja. Kako bi EU pomogao službenicima graničnog nadzora u kontroli tih granica, uspostavio je niz informacijskih sustava. Sud je u okviru revizije ispitao pruža li se glavnim informacijskim sustavima EU-a za unutarnju sigurnost učinkovita potpora graničnim kontrolama. Utvrđeno je da se službenici graničnog nadzora pri obavljanju graničnih provjera sve više koriste tim sustavima i oslanjaju na njih. Međutim, neki podatci trenutačno nisu uneseni u te sustave, dok drugi pak nisu potpuni ili nisu uneseni pravodobno. Time se umanjuje učinkovitost dijela graničnih provjera. Sud je iznio niz preporuka, navevši primjerice da je potrebno poboljšati postupke za kontrolu kvalitete podataka, smanjiti kašnjenja s unosom podataka i skratiti vrijeme potrebno za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.