Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće BR. 24/2019: Azil, premještanje i vraćanje migranata: vrijeme je da se poduzmu odlučnije mjere za usklađivanje ciljeva i rezultata

Croatian icpdf.png 5 MB
13.11.2019

U okviru ove revizije Sud je procijenio jesu li potpornim mjerama za Grčku i Italiju financiranima sredstvima EU-a postignuti zadani ciljevi i jesu li postupci azila i vraćanja bili djelotvorni i brzi. Osim toga procijenio je jesu li se u privremenim programima hitnog premještanja postigle zadane ciljne vrijednosti i ciljevi. Sud je zaključio da postoje nepodudaranja između ciljeva potpore EU-a i postignutih rezultata. U programima hitnog premještanja nisu postignute zadane ciljne vrijednosti. Iako su se kapaciteti grčkih i talijanskih vlasti povećali, dugotrajni postupci obrade i zastoji i dalje negativno utječu na provedbu postupaka azila u Grčkoj i Italiji. Kao što je to slučaj i u ostatku EU-a, stopa vraćanja migranata iz Grčke i Italije niska je zbog razloga navedenih u ovom izvješću.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.