Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 02/2020: Instrument za mala i srednja poduzeća u praksi: djelotvoran i inovativan program koji je suočen s izazovima

Croatian icpdf.png 2 MB
22.01.2020

Svrha je instrumenta EU-a za mala i srednja poduzeća, čiji proračun za razdoblje 2014. – 2020. iznosi 3 milijarde eura, poduprijeti inovacije u malim i srednjim poduzećima te novoosnovanim poduzećima popunjavanjem praznina u financiranju i većom komercijalizacijom rezultata istraživanja.

Sud je procijenio jesu li primjenom instrumenta za mala i srednja poduzeća ostvarene očekivane koristi. Općenito gledajući, utvrdio je da se njime pruža djelotvorna potpora malim i srednjim poduzećima u razvoju njihovih inovacijskih projekata te da prepoznatljivost koju omogućuje nošenje oznake EU-a pomaže poduzećima da privuku dodatna ulaganja. Komisija kompetentno upravlja instrumentom. Međutim, Sud preporučuje bolje usmjeravanje na korisnike te bolju zemljopisnu pokrivenost i odabir projekata. Isto tako, mogli bi se uložiti dodatni napori u privlačenje dodatnih financijskih sredstava koja bi pripomogla uvođenju inovacijskih projekata na tržište.

S obzirom na to da je instrument za mala i srednja poduzeća izmijenjen za razdoblje 2021. – 2027. u okviru Europskog vijeća za inovacije, Sud iznosi preporuke koje su posebno usmjerene na očuvanje određenih aspekata načina na koji je instrument osmišljen, poboljšanje odabira projekata, unaprjeđenje usluga ubrzanja poslovanja i stvaranje sinergije s ostalim financijskim instrumentima.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.