Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 05/2020: Održiva uporaba sredstava za zaštitu bilja: ostvaren je ograničen napredak u mjerenju i smanjivanju rizika

Croatian icpdf.png 2 MB
05.02.2020

Sredstva za zaštitu bilja naziv je za pesticide koji se upotrebljavaju za zaštitu usjeva. Cilj je okvira EU-a postići održivu uporabu sredstava za zaštitu bilja smanjenjem rizika i učinaka njihove uporabe na zdravlje ljudi i okoliš te promicati integriranu zaštitu bilja. Sud je utvrdio da su Komisija i države članice poduzele određene mjere za promicanje održive uporabe sredstava za zaštitu bilja, ali da je ostvaren ograničen napredak u mjerenju i smanjivanju povezanih rizika. Poljoprivrednici su obvezni primjenjivati integriranu zaštitu bilja, ali to nije uvjet za dobivanje plaćanja u okviru zajedničke poljoprivredne politike te se ne poduzimaju odgovarajuće mjere kojima bi se zajamčilo da poljoprivrednici primjenjuju tu praksu. Dostupni statistički podatci EU-a i novi pokazatelji rizika ne pokazuju koliko je predmetna politika bila uspješna u postizanju održive uporabe sredstava za zaštitu bilja. Sud iznosi niz preporuka povezanih s provjerama integrirane zaštite bilja na razini poljoprivrednih gospodarstava, poboljšanjem statističkih podataka o sredstvima za zaštitu bilja i razvojem boljih pokazatelja rizika.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.