Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 11/2020: Energetska učinkovitost u zgradama: i dalje je potreban veći naglasak na isplativosti

Croatian icpdf.png 2 MB
28.04.2020

Sud je procijenio jesu li ulaganja u energetsku učinkovitost u zgradama sufinancirana sredstvima EU-a na isplativ način pomogla EU-u u dostizanju njegove ciljne vrijednosti u pogledu uštede energije do 2020. godine. Zaključio je da se u operativnim programima i odabiru projekata nije dovoljno uzela u obzir njihova isplativost. Države članice propisale su da se zgrade moraju obnoviti kako bi se uštedjela minimalna razina energije i poboljšali njihovi energetski razredi, no troškovi za to ponekad su bili visoki. Budući da je izostala usporedna procjena koristi projekata i minimalnog/maksimalnog praga isplativosti, prednost se nije dala projektima koji veće uštede energije ili druge koristi ostvaruju uz niže troškove. Sud preporučuje da se poboljša planiranje, odabir i praćenje ulaganja kako bi se povećala isplativost potrošnje.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.