Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 13/2020: Biološka raznolikost na poljoprivrednim zemljištima: doprinos ZPP-a nije zaustavio njezino smanjivanje

Croatian icpdf.png 6 MB
05.06.2020

Broj i raznovrsnost životinjskih vrsta na poljoprivrednim zemljištima u Europi, odnosno biološka raznolikost na tim zemljištima, u osjetnom su padu. Međutim, EU se obvezao da će do 2020. zaustaviti gubitak biološke raznolikosti. Komisija je u tu svrhu između 2014. i 2020. u okviru zajedničke poljoprivredne politike planirala izdvojiti 66 milijardi eura.

Europski revizorski sud (Sud) procijenio je pomaže li poljoprivredna politika EU-a očuvati i povećati biološku raznolikost. Utvrdio je da su ciljevi za poljoprivredu iz strategije EU-a o biološkoj raznolikosti oblikovani tako da je teško mjeriti napredak, da način na koji Komisija prati rashode iz proračuna EU-a za biološku raznolikost nije pouzdan, da je učinak izravnih plaćanja u okviru ZPP-a ograničen ili nepoznat i da su Komisija i države članice davale prednost mjerama za ruralni razvoj kojima se ostvaruje slabiji učinak.

Sud preporučuje Komisiji da bolje oblikuje svoju sljedeću strategiju o biološkoj raznolikosti, da poveća doprinos za biološku raznolikost koji se ostvaruje izravnim plaćanjima i mjerama za ruralni razvoj, da preciznije prati rashode povezane s biološkom raznolikošću i da osmisli pouzdane pokazatelje koji će biti prikladni za praćenje napretka u području biološke raznolikosti na poljoprivrednim zemljištima.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.