Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 15/2020: Zaštita divljih oprašivača u EU-u – Komisijine inicijative nisu urodile plodom

Croatian icpdf.png 3 MB
09.07.2020

U posljednjih nekoliko desetljeća bilježi se stalno pogoršanje stanja divljih oprašivača u EU-u u pogledu njihove brojnosti i raznolikosti. Komisija je 2018. ostvarila pomak u usklađivanju svojeg pristupa zaustavljanju pogoršanja stanja divljih oprašivača, i to pokretanjem inicijative za oprašivače. Sud je utvrdio da to nije imalo znatan učinak na zaustavljanje pogoršanja stanja te da je za ostvarenje ciljeva inicijative potrebno bolje upravljanje. Povrh toga, u okviru politike o biološkoj raznolikosti i poljoprivredne politike te zakonodavstva o pesticidima nisu ponuđene odgovarajuće mjere za zaštitu divljih oprašivača. Sud iznosi preporuke za poboljšanje zaštite divljih oprašivača u postojećim politikama i zakonodavstvu EU-a.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.