Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 18/2020: Sustav EU-a za trgovanje emisijama: besplatne emisijske jedinice trebalo je dodjeljivati ciljanije

Croatian icpdf.png 4 MB
15.09.2020

​Smanjenje emisija stakleničkih plinova jedan je od glavnih izazova današnjice. U okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama poduzeća moraju nabaviti emisijske jedinice za pokriće svojih emisija ugljika. Besplatna dodjela emisijskih jedinica predviđena je kao prijelazna metoda dodjele u odnosu na osnovnu metodu (prodaja na dražbama). Međutim, i u 3. i u 4. fazi besplatne emisijske jedinice i dalje čine više od 40 % ukupnih dostupnih emisijskih jedinica. Sud je utvrdio da dodjela besplatnih emisijskih jedinica nije dovoljno ciljana. Sud iznosi preporuke Komisiji za ciljaniju dodjelu, kao i za bolje suočavanje s tehničkim izazovima pri preispitivanju metodologije za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica. 

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.​