Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 19/2020: Digitalizacija europske industrije: ambiciozna inicijativa čiji uspjeh ovisi o kontinuiranoj predanosti EU-a, vlada i poduzeća

Croatian icpdf.png 4 MB
22.09.2020

Digitalizacija se povezuje s većom uspješnošću poduzeća, ali poduzeća u EU-u ne iskorištavaju sve prednosti naprednih tehnologija za uvođenje inovacija. Komisija je 2016. pokrenula inicijativu za digitalizaciju europske industrije, čija je svrha ojačati konkurentnost EU-a u području digitalnih tehnologija i zajamčiti da svako poduzeće u Europi može u potpunosti iskoristiti mogućnosti koje proizlaze iz digitalnih inovacija.

Sud je utvrdio da je strategija Komisije za potporu digitalizaciji europske industrije imala dobar temelj i da je države članice podržavaju, ali i da je imala ograničen utjecaj na strategije većine država članica koje je Sud posjetio i da nije sadržavala dovoljno informacija o predviđenim ishodima. Komisija je provela niz aktivnosti za potporu uspostavi i djelovanju digitalnoinovacijskih centara u državama članicama. Međutim, većina država članica koje je Sud posjetio pružala je ograničenu potporu tim centrima.

Kvalitetna širokopojasna povezanost jedan je od preduvjeta za digitalizaciju. Tijekom posljednjih godina ostvaren je određeni napredak, ali neke države članice vjerojatno neće dostići ciljne vrijednosti EU-a za širokopojasni pristup internetu za 2020., a dostizanje ciljnih vrijednosti za 2025. bit će još zahtjevniji zadatak.

Sud preporučuje Komisiji da u suradnji s državama članica poduzme daljnje mjere u pogledu financiranja, praćenja, digitalnoinovacijskih centara i širokopojasne povezanosti.