Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Pregled br. 04/2020: Mjere EU-a za rješavanje problema plastičnog otpada

Croatian icpdf.png 6 MB
06.10.2020

U okviru ovog pregleda ispitan je odgovor EU a na sve veći problem plastičnog otpada s naglaskom na plastičnom ambalažnom otpadu. U strategiji EU a za plastiku iz 2018. predložene su mjere za povećanje mogućnosti recikliranja i za poboljšanje prikupljanja, razvrstavanja, reciklaže i recikliranog sadržaja plastičnih proizvoda. Izmijenjenom Direktivom o ambalaži i ambalažnom otpadu utvrđene su nove ciljne vrijednosti za recikliranje plastične ambalaže za 2025. (50 %) i 2030. godinu (55 %). Nova, stroža pravila o izvješćivanju vjerojatno će dovesti do smanjenja prosječne prijavljene stope recikliranja plastične ambalaže u EU u. Čak i za plastičnu ambalažu, koja je najrazrađeniji segment strategije za plastiku, potrebno je usklađeno djelovanje dionika na razini EU a i država članica kako bi se premostio velik raskorak između trenutačne stope recikliranja i one koju je potrebno dosegnuti u svega 5 do 10 godina od danas.