Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 26/2020: Morski okoliš: zaštita koju pruža EU seže daleko, ali ne ulazi u dubinu

Croatian icpdf.png 9 MB
26.11.2020

Europa se već dugi niz godina suočava s problemom gubitka bioraznolikosti i staništa u svojim morima. Sud u ovom izvješću ispituje kako se u okviru ključnih politika i programa potrošnje EU-a pruža rješenje za taj problem u dijelovima Atlantskog oceana i Sredozemnog mora.

Iako je uspostavljen okvir za zaštitu morskog okoliša, mjerama EUa nije ponovno uspostavljeno dobro stanje morskog okoliša, niti je ribolov ponovno sveden na održivu razinu u svim morima. Pravila EU-a o zaštiti nisu dovela do oporavka bitnih ekosustava i staništa, zaštićena morska područja pružaju ograničenu zaštitu, odredbe o koordinaciji ribarstvene politike s politikom zaštite mora u praksi se primjenjuju u maloj mjeri te se za mjere očuvanja upotrebljava relativno mali dio dostupnih financijskih sredstava.

Iako je zabilježeno mjerljivo poboljšanje ribljih stokova u Atlantskom oceanu, to nije slučaj u Sredozemnom moru.

Sud iznosi preporuke Komisiji kako bi u suradnji s državama članicama riješila ta pitanja.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.