Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 01/2021: Planiranje sanacije u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma

Croatian icpdf.png 3 MB
14.01.2021

EU je 2014. uspostavio jedinstveni sanacijski mehanizam kako bi se zajamčila uredna sanacija banaka koje propadaju uz minimalno opterećenje za porezne obveznike, odnosno uz izbjegavanje skupih sanacija javnim sredstvima. Revizorski sud procijenio je primjerenost okvira relevantnih politika i organizacijskog ustroja mehanizma za planiranje sanacije, kao i kvalitetu i vremenski raspored donesenih sanacijskih planova za banke. Utvrđeno je da je jedinstveni sanacijski mehanizam napredovao, ali i da nisu uspostavljeni neki ključni elementi te da su potrebni daljnji koraci. Konkretno, skupom relevantnih politika još nisu obuhvaćena sva bitna područja niti su otkriveni nedostatci. Određene nedostatke, kao što su pitanje financiranja tijekom sanacije ili usklađivanje nacionalnih postupaka u slučaju nesolventnosti za banke, moraju otkloniti zakonodavci. Sud preporučuje Jedinstvenom sanacijskom odboru da poboljša svoje politike planiranja sanacije, da zajamči pravodobno donošenje sanacijskih planova i njihovu potpunu usklađenost s pravnim zahtjevima i da na poslove nadzora nad planiranjem sanacije za manje važne banke, koje obavljaju nacionalna sanacijska tijela, rasporedi dovoljno osoblja. Sud poziva zakonodavce da uspostave objektivnije i kvantificirane granične vrijednosti za pokretanje mjera rane intervencije.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.