Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 02/2021: Humanitarna pomoć EU-a za  obrazovanje: pomaže djeci kojoj je potrebna pomoć, ali bi trebala biti dugoročnija i doprijeti do više djevojčica

Croatian icpdf.png 2 MB
21.01.2021

Komisija je 2019. povećala pomoć za obrazovanje u izvanrednim situacijama i dugotrajnim krizama na 10 % svoje ukupne humanitarne pomoći. Sud je procijenio kako je Komisija upravljala tom novom razinom potpore. Utvrdio je da su projekti bili relevantni i da su njima ostvareni očekivani rezultati, ali i da su doprli do manjeg broja djevojčica nego dječaka. Većina projekata iz uzorka Suda provodila se prekratko s obzirom na potrebe, a Komisija nije u dovoljnoj mjeri utvrdila mogućnosti za povećanje isplativosti. Iako su mnogi projekti nastavili donositi određene koristi za djecu i nakon završetka provedbe, projektima u kojima su se za obrazovanje dodjeljivala novčana sredstva nije se smanjila ovisnost korisnika o novčanoj pomoći. Sud preporučuje osiguravanje dugoročnijeg financiranja, poboljšanje analize troškova, pružanje veće potpore djevojčicama i povećanje održivosti projekata novčane pomoći.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.