Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 03/2021: Razmjena poreznih informacija u EU-u: postavljen je čvrst temelj, ali postoje nedostatci u primjeni

Croatian icpdf.png 3 MB
26.01.2021

EU potiče pravedno i djelotvorno oporezivanje na cijelom jedinstvenom tržištu, uz naplaćivanje svih poreza tamo gdje ih je potrebno platiti. Sud je ispitao kako Europska komisija prati primjenu i uspješnost sustava razmjene poreznih informacija te kako države članice upotrebljavaju razmijenjene informacije. Sud je utvrdio da je taj sustav dobro uspostavljen, ali i da je potrebno učiniti više u pogledu praćenja, jamčenja kvalitete podataka i uporabe primljenih informacija. Sud preporučuje Komisiji da proširi područje primjene zakonodavnog okvira EU-a te da unaprijedi praćenje i doradi smjernice. Sud ujedno preporučuje državama članicama da bolje iskorištavaju zaprimljene informacije.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.