Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 06/2021: Financijski instrumenti u okviru  kohezijske politike pri zaključenju razdoblja 2007. – 2013.: provjerama su općenito postignuti dobri rezultati, ali i dalje su prisutne određene pogreške

Croatian icpdf.png 1 MB
29.04.2021

Financijski instrumenti bili su u programskom razdoblju 2007. – 2013. važan način financiranja u okviru kohezijske politike. Prijašnjim revizijama koje je Sud proveo u vezi s tim instrumentima utvrđen je niz pogrešaka i nedostataka u njihovoj provedbi. Komisija je navela da će se ti nedostatci otkloniti pri zaključenju.

Sud je utvrdio da su Komisija i države članice u velikoj mjeri poduzele potrebne korake kako bi pri zaključenju programa provjerile prihvatljivost tih rashoda. Iako je Sud utvrdio određene pogreške s financijskim učinkom, aktivnostima Komisije i država članica općenito su postignuti dobri rezultati. Premda je većina nedostataka koje je Sud utvrdio otklonjena kad je riječ o programskom razdoblju 2014. – 2020., Sud preporučuje Komisiji da pruži savjete u vezi s najčešćim pogreškama koje su otkrivene revizijama. Osim toga, Sud preporučuje Komisiji da dovrši smjernice namijenjene revizijskim tijelima u vezi s pružanjem jamstva o prihvatljivosti rashoda za financijske instrumente pri zaključenju.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.