Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 07/2021: Svemirski programi EU-a Galileo i Copernicus: usluge su uvedene, ali potrebno je dodatno potaknuti raširenije korištenje

Croatian icpdf.png 3 MB
21.04.2021

Globalni navigacijski satelitski sustav Galileo i program za promatranje Zemlje Copernicus glavne su inicijative svemirske politike EU-a. Pružaju dragocjene usluge koje omogućuju precizniju navigaciju i slanje vremenskih signala te pružaju dragocjene podatke o Zemlji.

Međutim, još ne postoji sveobuhvatna strategija za promicanje korištenja tim uslugama, kao ni konceptualni statistički okvir za pouzdanu procjenu koristi tih programa.

Sud je utvrdio da postoje manjkavosti u pogledu praćenja korištenja tim uslugama, kao i da neke od ključnih funkcija sustava Galileo još nisu dostupne. Ciljevi i učinak nekoliko ključnih mjera kojima se potiče korištenje uslugama programa Galileo i Copernicus nisu bili jasni, a Komisija je tek djelomično iskoristila potencijal za promicanje navedenih usluga u zakonodavstvu ili standardima EU-a.

Sud je iznio preporuke za rješavanje tih pitanja.

​Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.