Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 08/2021: Potpora Frontexa upravljanju vanjskim granicama: dosad nije postignuta dovoljna djelotvornost

Croatian icpdf.png 8 MB
07.06.2021

Sud je u okviru ove revizije procijenio je li Frontex bio djelotvoran u obavljanju četiriju od svojih šest primarnih aktivnosti te je li njima doprinio provedbi europskog integriranog upravljanja granicama i time pružio potporu državama članicama u sprječavanju i otkrivanju nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala te pružanju odgovora na njih. Sud je također ispitao u kojoj je mjeri Frontex bio pripremljen za ispunjavanje svojeg novog i proširenog mandata iz 2019. godine.

Sud je zaključio da potpora koju Frontex pruža državama članicama / zemljama pridruženima Schengenu u borbi protiv nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala nije dovoljno djelotvorna. Sud je utvrdio da Frontex nije u cijelosti ispunio svoj mandat iz 2016. te ističe niz rizika povezanih s mandatom Frontexa iz 2019.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.