Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 21/2021: Financijska sredstva EU-a za bioraznolikost i klimatske promjene u šumama EU-a: pozitivni, ali ograničeni rezultati

Croatian icpdf.png 3 MB
04.10.2021

Šume EU-a imaju višefunkcionalnu ulogu – služe u okolišne, gospodarske i društvene svrhe. Iako se šumski pokrov u posljednjih 30 godina povećao, stanje šuma sve je lošije. Prakse održivog gospodarenja ključne su za očuvanje bioraznolikosti i borbu protiv klimatskih promjena u šumama. Sud je utvrdio da je u područjima u kojima EU ima punu nadležnost Komisija mogla poduzeti snažnije mjere kako bi doprinijela zaštiti šuma EU-a. Sud preporučuje Komisiji da poveća taj doprinos, da pojača borbu protiv nezakonite sječe i da poveća usmjerenost mjera za šumarstvo u okviru ruralnog razvoja na bioraznolikost i klimatske promjene.

​Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.