Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 23/2021: Suzbijanje korupcije na visokoj razini u Ukrajini: pokrenuto je nekoliko inicijativa EU-a, ali nisu postignuti dovoljni rezultati

Croatian icpdf.png 6 MB
23.09.2021

Ukrajina se već godinama suočava s korupcijom na visokoj razini i vrstom korupcije poznatom pod nazivom „zarobljavanje države”. Europski revizorski sud (Sud) procijenio je u okviru ove revizije je li potpora EU-a Ukrajini bila djelotvorna u borbi protiv korupcije na visokoj razini. EU je pokrenuo nekoliko inicijativa za uklanjanje prilika za korupciju, no Sud je utvrdio da je korupcija na visokoj razini i dalje jedan od ključnih problema u Ukrajini. Sud iznosi nekoliko preporuka za jačanje potpore EU-a, s posebnim naglaskom na potrebu za osmišljavanjem i provedbom posebnih mjera ne samo za borbu protiv korupcije na visokoj razini (uključujući oligarhijsku strukturu), već i za uklanjanje prepreka slobodnom i poštenom tržišnom natjecanju.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.