Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Pregled br. 05/2021: Okvir EU-a za velike infrastrukturne projekte u području prometa: međunarodna usporedba

Croatian icpdf.png 2 MB
25.11.2021

Veliki infrastrukturni projekti imaju ključnu ulogu u uspostavi transeuropske prometne mreže EU-a. U ovom se pregledu okvir EU-a za provedbu takvih projekata uspoređuje s okvirima iz odabranih zemalja, pri čemu se utvrđuju prakse koje bi Komisiji i donositeljima politika mogle poslužiti kao primjer i koje bi se, prema potrebi, mogle prilagoditi kontekstu EU-a.

Sud nije utvrdio nijednu praksu kojom bi se mogli otkloniti nedostatci u EU-u povezani sa strategijom. Međutim, u pogledu procesa povezanih s koordiniranjem, odabirom, praćenjem i ex post evaluacijom Sud je istaknuo relevantne primjere.

​Sud je ujedno analizirao trenutačna prekoračenja troškova i rokova za šest projekata sufinanciranih sredstvima EU-a. U usporedbi s globalnom referentnom vrijednošću u četirima od tih projekata bilježe se manja prekoračenja troškova, dok se u većini njih u prosjeku bilježe veća kašnjenja.