Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 01/2022: Potpora EU-a vladavini prava na zapadnom Balkanu: unatoč nastojanjima temeljni problemi ostaju neriješeni

Croatian icpdf.png 3 MB
10.01.2022

​​Vladavina prava jedna je od zajedničkih vrijednosti država članica EU-a i uključena je u članak 2. Ugovora o Europskoj uniji. Također je riječ o jednom od ključnih i nužnih uvjeta za članstvo u EU-u. Sud je revizijom provjerio je li potpora EU-a vladavini prava u šest zemalja zapadnog Balkana koje žele pristupiti EU-u bila djelotvorna. Sud je utvrdio da su mjere EU-a doprinijele reformama u tehničkim i operativnim područjima, kao što su poboljšanje učinkovitosti pravosuđa i izrada relevantnog zakonodavstva, ali i da su imale slab opći učinak na temeljne reforme vladavine prava u predmetnoj regiji. Sud preporučuje Komisiji da ojača mehanizam za promicanje reformi vladavine prava, pojača potporu organizacijama civilnog društva i neovisnim medijima, stavi veći naglasak na uvjetovanje i poboljša izvješćivanje o projektima i njihovo praćenje.

​Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.