Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 06/2022: Prava intelektualnog vlasništva u EU-u -  Zaštita koja nije u potpunosti pouzdana

Croatian icpdf.png 3 MB
26.04.2022

Sud je ovom revizijom procijenio jesu li prava intelektualnog vlasništva u području žigova EU-a, dizajna EU-a i oznaka zemljopisnog podrijetla kvalitetno zaštićena na jedinstvenom tržištu.

Zaštita je u pravilu snažna unatoč određenim zakonodavnim nedostatcima i nepostojanju jasne metodologije za utvrđivanje pristojbi EU-a. Postoje određeni nedostatci u okviru odgovornosti Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo, njegovu upravljanju europskim projektima suradnje te provedbi kontrole oznaka zemljopisnog podrijetla i carinskih provjera za koju su zaduženi Europska komisija i tijela država članica.

Sud preporučuje Komisiji da dovrši i ažurira regulatorne okvire, ocijeni mehanizme upravljanja i metodologiju za utvrđivanje pristojbi te poboljša sustave oznaka zemljopisnog podrijetla i provedbeni okvir. Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo trebao bi ujedno unaprijediti upravljanje svojim europskim projektima suradnje.

​Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.