Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 08/2022: Potpora iz EFRR-a za konkurentnost malih i srednjih poduzeća - Nedostatci u načinu na koji je potpora osmišljena umanjuju djelotvornost financiranja

Croatian icpdf.png 4 MB
01.06.2022

Sud je procijenio je li Europski fond za regionalni razvoj doprinio povećanju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi) u razdoblju 2014. – 2020. Sud je utvrdio da su države članice bile usmjerene na financiranje velikog broja MSP-ova umjesto na ključne čimbenike koji ograničavaju konkurentnost MSP-ova.

U okviru većine poziva na podnošenje prijedloga financirala su se specifična produktivna ulaganja bez trajnog učinka na konkurentnost. Potpora za projekte dodjeljivala se uglavnom na temelju nekonkurentnih postupaka odabira i u obliku bespovratnih sredstava.

Potporom je povećana spremnost MSP-ova na ulaganja, ali niz njih izvršio bi ista ulaganja i bez javnog financiranja. U nekim slučajevima potpora je negativno utjecala na gospodarske izglede ostalih MSP-ova koji se natječu na istim tržištima. Sud preporučuje poboljšanje načina na koji se osmišljavaju pozivi na podnošenje prijedloga za MSP-ove, preispitivanje postupaka odabira za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru EFRR-a i davanje prednosti uporabi povratnih potpora.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.