Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 13/2022: Slobodno kretanje u EU-u tijekom pandemije bolesti COVID-19 - Ograničen nadzor kontrola na unutarnjim granicama i nekoordinirano djelovanje država članica

Croatian icpdf.png 4 MB
13.06.2022

Pravo građana EU-a na slobodno kretanje na teritoriju država članica EU-a jedna je od temeljnih sloboda Europske unije. Europski revizorski sud (Sud) ispitao je Komisijin nadzor kontrola na unutarnjim šengenskim granicama i ograničenja putovanja koje su države članice uvele tijekom pandemije bolesti COVID-19, kao i napore uložene na razini EU-a u koordinaciju tih ograničenja u razdoblju do kraja lipnja 2021. Zaključak je revizije da su ograničenja pravnog okvira otežala Komisiji nadzor ograničenja slobodnog kretanja koja su uvodile države članice. Nadalje, Komisija nije provodila odgovarajući nadzor kojim bi zajamčila usklađenost kontrola na unutarnjim granicama sa šengenskim zakonodavstvom. Unatoč Komisijinim inicijativama, ograničenja putovanja koja su uvodile države članice uglavnom su bila nekoordinirana.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.