Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 16/2022: Podatci u području zajedničke poljoprivredne politike – Neiskorišten potencijal velike količine podataka za evaluacije politike

Croatian icpdf.png 3 MB
28.06.2022

​​Primjena pristupa utemeljenog na dokazima u donošenju odluka o politici podrazumijeva upotrebu raznih vrsta podataka iz različitih izvora i naknadnu analizu. Europski revizorski sud (Sud) procijenio je upotrebljava li Komisija na dobar način podatke i analitičku obradu podataka za osmišljavanje te praćenje i evaluaciju zajedničke poljoprivredne politike, na koju otpada više od trećine proračuna EU-a. Sud je utvrdio da je Komisija poduzela nekoliko inicijativa radi bolje upotrebe postojećih podataka. Međutim, i dalje postoje prepreke u pogledu optimalne upotrebe podataka koji se prikupljaju. Prepreke kao što su nedostatak standardizacije i ograničenja zbog objedinjavanja podataka smanjuju dostupnost i upotrebljivost podataka. Sud iznosi nekoliko preporuka, među ostalim za poboljšanje upotrebe raščlanjenih podataka iz država članica.

​Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.