-->

Članovi izvjestitelji

Članove Suda predlažu vlade matičnih država članica te ih, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, imenuje Vijeće. Članovi se imenuju na obnovljivi mandat od šest godina. Obvezni su obavljati svoju dužnost potpuno neovisno i u općem interesu Europske unije.

Osim što čine kolegij Suda, članovi Suda raspoređeni su na rad u jednom od pet revizijskih vijeća, od kojih je svako specijalizirano za različita područja politika. Navedena revizijska vijeća usvajaju većinu revizijskih izvješća i mišljenja.

Svaki je član istodobno odgovoran za posebne zadatke, ponajprije u području revizije. Revizije na temelju kojih se sastavlja izvješće provode revizori iz predmetnog revizijskog vijeća. Nadležni član zatim predstavlja izvješće revizijskom vijeću i/ili Sudu u punom sastavu radi njegova usvajanja, a potom i Europskom parlamentu i drugim relevantnim institucijskim dionicima te medijima.

Odaberite poveznice u nastavku za više informacija o članovima Suda.