-->

Područja politike

Suradnja s odborima Europskog parlamenta

Europski revizorski sud (Sud) iznosi nalaze provedenih revizija uspješnosti u tematskim izvješćima i pregledima obuhvaćajući širok raspon područja politika EU-a.

U ovom odjeljku Sud iznosi najrelevantnija tematska izvješća i preglede za svaki odbor Europskog parlamenta u sazivu za razdoblje 2019. – 2024.

Članovi i revizori Suda spremni su i voljni raspravljati o svojim nalazima i preporukama izravno sa svim odborima Europskog parlamenta u okviru saslušanja ili radionica, kao i s klubovima zastupnika u Europskom parlamentu.

Klikom na poveznice u nastavku možete vidjeti za koje su odbore Europskog parlamenta izvješća Suda najrelevantnija.