-->

Pretraži

 

 

Financial year 2021 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)1327110.5.2022. 14:45:1010.5.2022. 14:45:10EN Financial year 2021 Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation) EUROPEAN COURT OF AUDITORS02 EUROPEAN COURT OF STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21-SG1981980https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EA01570F-A547-402F-B73B-AABBD74CF851}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Financijska godina 2021. - Izvješće dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja (u skladu s člankom 74. stavkom 9. Financijske uredbe)132965.5.2022. 15:46:505.5.2022. 15:46:50HR Financijska godina 2021. Izvješće dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja (u skladu s člankom 74. stavkom 9. Financijske uredbe)02 EUROPSKI REVIZORSKI SUD 12, rue STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21-SG35350https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{56D74332-870B-46D2-B098-F4106AE49D32}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Aktivnosti Suda tijekom 2021. - Godišnje izvješće o radu Europskog revizorskog suda10261827.4.2022. 11:16:2027.4.2022. 11:16:20Aktivnosti Suda tijekom 2021. Godišnje izvješće o radu Europskog revizorskog suda HR02 EUROPSKI REVIZORSKI SUD 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUKSEMBURG Tel.: +352 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR211151150https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C4626772-6BE7-4E79-A910-CA8719D6312E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Our activities in 2021 - Annual Activity Report of the European Court of Auditors10282727.4.2022. 9:30:1127.4.2022. 9:30:11Our activities in 2021 Annual Activity Report of the European Court of Auditors EN02 EUROPEAN COURT OF AUDITORS 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR216596590https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{170A8295-A8CD-4DEB-B1FF-BED78656307A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Special report 06/2022: EU intellectual property rights - Protection not fully waterproof3123811.4.2022. 8:37:3411.4.2022. 8:37:34 Executive summary I-X Introduction 01-12 What are intellectual property rights? 01-03 EU IPR regulatory framework 04 EU IPR registration procedure 05-06 EU IPR enforcement 07-08 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0612825210https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F0BF22D7-9088-49F4-AA0B-47C989102338}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Tematsko izvješće 06/2022: Prava intelektualnog vlasništva u EU-u - Zaštita koja nije u potpunosti pouzdana3124912.4.2022. 7:14:2812.4.2022. 7:14:28 Sažetak I. – X. Uvod 01. – 12. Što su prava intelektualnog vlasništva? 01. – 03. Regulatorni okvir EU-a za prava intelektualnog vlasništva 04. Postupak registracije prava STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_061831050https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{CCADADD1-8137-4F0B-9E14-89822DF26E86}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Opinion 01/2022 (pursuant to Article 287(4), TFEU) concerning the Commission’s proposal for a Regulation on the statute and funding of European political parties and European political foundations1208526.4.2022. 13:56:2426.4.2022. 13:56:24Introduction 01-04 General remarks 05-09 Specific comments 10-49 Financial impact of this proposal on the EU budget 10-11 Loans 12 Co-financing 13-15 Additional own resources STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0119272620https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3303341A-56F1-4364-9120-2933D4696DF7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Mišljenje br. 1/2022 (u skladu s člankom 287. stavkom 4. UFEU-a) o Komisijinu prijedlogu Uredbe o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada361533.5.2022. 7:35:113.5.2022. 7:35:11Financijski učinak ovog prijedloga na proračun EU-a 10 Doprinosi koji potječu izvan EU-a 20 Odgovornosti Tijela i Europskog parlamenta 48 Prilog Poveznice između članaka prijedloga i STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0180800https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{14BA66A5-1392-4E9D-971F-9691ED9915E1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Special report 05/2022: Cybersecurity of EU institutions, bodies and agencies : Level of preparedness overall not commensurate with the threats3371521.3.2022. 11:29:1321.3.2022. 11:29:13 Executive summary I-VII Introduction 01-12 What is cybersecurity? 01-03 Cybersecurity in EU institutions, bodies and agencies 04-12 Audit scope and approach 13-19 Observations STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0530374470https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8429EC29-101E-4026-BC8F-2A610B81ED34}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Tematsko izvješće 05/2022: Kibersigurnost institucija, tijela i agencija EU-a: razina pripravnosti općenito nije razmjerna prijetnjama3374023.3.2022. 14:21:2523.3.2022. 14:21:25 Sažetak I. – VII. Uvod 01. – 12. Što je kibersigurnost? 01. – 03. Kibersigurnost u institucijama, tijelima i agencijama EU-a 04. – 12. Opseg revizije i revizijski pristup 13. – 19 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05297800https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F1FE7CDE-EBF0-4FCC-934C-D7B7A5032000}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242