-->

Pretraži

 

 

Tematsko izvješće 12/2021: Načelo „onečišćivač plaća”: nedosljedna primjena u politikama i mjerama EU a u području okoliša1069699.7.2021. 7:40:029.7.2021. 7:40:02 Sažetak I-V Uvod 01-14 Izvorište načela „onečišćivač plaća” 03-05 Načelo „onečišćivač plaća” u EU-u 06-14 Okvir predmetne politike 06-09 Financiranje sredstvima EU-a 10-14 Opseg STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_12101510https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DB363240-C462-4B18-B294-477614CC5844}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Special Report 12/2021: The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies and actions1069831.7.2021. 11:36:401.7.2021. 11:36:40 Executive summary I-V Introduction 01-14 The origins of the Polluter Pays Principle 03-05 The PPP in the EU 06-14 Policy framework 06-09 EU funding 10-14 Audit scope and approach STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1220916690https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{55452A61-0111-4B32-9502-098695BFAC82}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Tematsko izvješće 14/2021: Suradnja u okviru programa Interreg: potencijal prekograničnih regija Europske unije još se ne iskorištava u cijelosti10779529.6.2021. 16:17:2529.6.2021. 16:17:25 Sažetak I. – IX. Uvod 01. – 24. Izazovi za prekogranične regije EU-a 01. – 04. Interreg A: najveće tematsko područje programa Interreg 05. – 10. Upravljačka struktura za programe STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14102470https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0B7E1A40-EF6B-4EBB-A9B0-E6BCAD50BB18}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Special Report 14/2021: Interreg cooperation: The potential of the European Union’s cross-border regions has not yet been fully unlocked10780730.6.2021. 7:08:5330.6.2021. 7:08:53 Executive summary I-IX Introduction 01-24 Challenges for EU cross-border regions 01-04 Interreg A: the biggest strand of Interreg 05-10 Governance of Interreg and areas of funding STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_149803190https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5BFFBC33-802D-49AA-8439-7D96392E33C4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Special Report 15/2021: Air passenger rights during the COVID-19 pandemic: Key rights not protected despite Commission efforts10744029.6.2021. 11:40:5929.6.2021. 11:40:59 Executive summary I-V Introduction 01-13 Passenger rights in the EU 01-04 Restrictions on travel during the COVID-19 pandemic 05-07 Effects of COVID-19 related travel restrictions STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1513834770https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AEA11338-8934-4892-9D45-40AB5A6E3F6C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Tematsko izvješće 15/2021: Prava putnika u zračnom prometu tijekom pandemije bolesti COVID-19: unatoč nastojanjima Komisije ključna prava nisu zaštićena10745229.6.2021. 11:57:3629.6.2021. 11:57:36Ograničenja putovanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 05 Posljedice ograničenja putovanja povezanih s bolešću COVID-19 na zračni putnički promet 08 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_15129470https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8FC4100F-3445-4E37-8CE1-0D3A3E5B1F93}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Tematsko izvješće 13/2021: Napori koje EU ulaže u borbu protiv pranja novca u bankarskom sektoru nisu usustavljeni, a provedba je nedostatna10724124.6.2021. 12:35:2324.6.2021. 12:35:23Javna politika za suzbijanje pranja novca 03 Odgovornosti EU-a i država članica 07 Trenutačno stanje u pogledu politika 13 Opseg revizije i revizijski pristup 16 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_13134270https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0ED7FBBD-770D-4506-9DCE-8C925556D454}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Special Report 13/2021: EU efforts to fight money laundering in the banking sector are fragmented and implementation is insufficient10725425.6.2021. 7:44:0325.6.2021. 7:44:03 Executive summary I-XI Introduction 01-15 What is money laundering The Commission and EBA did not use their 'breach of Union law' powers effectively 67-86 The Commission’s STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1331716500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6E7BB34F-962C-4E14-92F0-815AED2D8E5E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Special Report 11/2021: Exceptional support for EU milk producers in 2014–2016 - Potential to improve future efficiency10658617.6.2021. 9:31:1317.6.2021. 9:31:13Executive summary I-IX Introduction 01-24 Audit scope and approach 25-31 Observations 32-79 The Commission reacted quickly to the Russian ban, but took longer to address STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_117101770https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F6AD1C8-6CEB-4384-9969-F7E20D5BFED5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Tematsko izvješće 11/2021: Izvanredna potpora proizvođačima mlijeka u EU-u u razdoblju 2014. – 2016.: - potencijal za veću učinkovitost u budućnosti10701118.6.2021. 13:21:3418.6.2021. 13:21:34Opseg revizije i revizijski pristup 25 Komisija je brzo reagirala na zabranu uvoza koju je uvela Rusija, ali bilo joj je potrebno dulje vrijeme da otkloni povezane tržišne STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_11104150https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{7BF3C5B1-F18B-4873-A2BB-D0867DF72314}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242