-->

Pretraži

 

 

Special report 20/2022: EU action to combat illegal fishing – Control systems in place but weakened by uneven checks and sanctions by Member States928538.9.2022. 15:49:458.9.2022. 15:49:45 Executive summary I-V Introduction 01-23 Illegal, unreported and unregulated fishing 04-06 Global response to illegal, unreported and unregulated fishing 07-10 EU framework for STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_20118911890https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D37F5263-A0C5-45D1-9015-76D2B5ECF7AB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Tematsko izvješće 20/2022: Mjere EU-a za suzbijanje nezakonitog ribolova – Uvedeni su sustavi kontrole, ali njihova je djelotvornost smanjena jer države članice neujednačeno provode kontrole i primjenjuju sankcije9335415.9.2022. 13:06:2615.9.2022. 13:06:26 Sažetak I. – V. Uvod 01. – 23. Nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov 04. – 06. Globalni odgovor na nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov 07. – 10. Okvir EU-a STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2084840https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C1CBD3A0-520B-46B9-AF29-361AB94BBA0E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Special report 19/2022: EU COVID-19 vaccine procurement – Sufficient doses secured after initial challenges, but performance of the process not sufficiently assessed444325.9.2022. 13:50:395.9.2022. 13:50:39 Executive summary I-VIII Introduction 01-11 The development of COVID-19 vaccines 02-03 Contracts to procure COVID-19 vaccines 04-05 The Commission signed contracts worth €71 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1915205830https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1DD455F3-D62C-4BE2-9A56-A6A7D27C0B52}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Tematsko izvješće 19/2022: Nabava cjepiva protiv bolesti COVID-19 u EU-u - Nakon početnih izazova osigurano je dovoljno doza, no uspješnost samoga procesa nije dostatno procijenjena446788.9.2022. 15:30:438.9.2022. 15:30:43 Sažetak I. – VIII. Uvod 01. – 11. Razvoj cjepiva protiv bolesti COVID-19 02. – 03. Ugovori o nabavi cjepiva protiv bolesti COVID-19 04. – 05. Komisija je potpisala ugovore u STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_19114570https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{9E9F7FC1-B318-4C7B-8760-400B13E9D543}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Special report 21/2022: The Commission’s assessment of national recovery and resilience plans – Overall appropriate but implementation risks remain4401928.9.2022. 10:16:4328.9.2022. 10:16:43 Executive summary I-X Introduction 01-16 The Recovery and Resilience Facility 01-03 Recovery and resilience plans 04-08 Roles and responsibilities in the process of preparation STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2110622550https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B079233C-BCE2-4174-BE1F-E40CD28BA8C3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Tematsko izvješće 21/2022: Komisijino ocjenjivanje nacionalnih planova za oporavak i otpornost - Cjelokupno gledajući, prikladno, ali i dalje postoje rizici u pogledu provedbe441125.9.2022. 10:46:265.9.2022. 10:46:26 Sažetak I. – X. Uvod 01. – 16. Mehanizam za oporavak i otpornost 01. – 03. Planovi za oporavak i otpornost 04. – 08. Uloge i odgovornosti u procesu izrade i ocjenjivanja planova STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21112550https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2CCE92F0-20B6-49B6-92C9-826E73B7641E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Special Report 18/2022: EU institutions and COVID-19 – Responded rapidly, challenges still ahead to make the best of the crisis-led innovation and flexibility1683629.8.2022. 14:24:4229.8.2022. 14:24:42 Executive summary I-VIII Introduction 01-07 Audit scope and approach 08-13 Observations 14-93 The institutions’ business continuity plans mostly followed recognised standards and STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1813624200https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B1D3B387-490C-49F1-80F1-3293FD293B5F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Tematsko izvješće 18/2022: Institucije EU-a i COVID-19 – Odgovor je bio brz, no i dalje predstoje izazovi da se inovacije i fleksibilnost proizašle iz krize iskoriste na najbolji mogući način1704530.8.2022. 12:46:5630.8.2022. 12:46:56 Sažetak I. – VIII. Uvod 01. – 07. Opseg revizije i revizijski pristup 08. – 13. Opažanja 14. – 93. Planovi kontinuiteta poslovanja institucija uglavnom su bili u skladu s STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_18123470https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{597C4D80-013F-4E1F-BE67-55B689C7A8AF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Opinion 05/2022 - EPPO Child allowance1350111.8.2022. 8:47:3411.8.2022. 8:47:34Opinion 05/2022 (pursuant to Article 287(4), TFEU) EN concerning the European Public Prosecutor’s Office proposal for an amendment to the Conditions of Employment of the European STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_05582500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{421A4884-FC6F-461D-9408-B47E11712602}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Mišljenje 05/2022 - EPPO Child allowance1404116.8.2022. 9:09:3016.8.2022. 9:09:30Mišljenje 05/2022 (u skladu s člankom 287. stavkom 4. UFEU-a) HR o prijedlogu Ureda europskog javnog tužitelja za izmjenu uvjeta zaposlenja delegiranih europskih tužitelja radi STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0598290https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{41C86EB5-F5E9-4FD3-9C33-38745158E36B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242