-->

Pretraži

 

 

Special Report 01/2021: Resolution planning in the Single Resolution Mechanism1161498.1.2021. 11:06:218.1.2021. 11:06:21 Executive summary I-XI Introduction 01-16 Single Resolution Mechanism - background 01-04 Cooperation under the Single Resolution Mechanism 05-16 The role of the SRB and the NRAs STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC896A3D-5C4B-4C0D-92AC-8BB2EC810591}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Tematsko izvješće 01/2021: Planiranje sanacije u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma1161598.1.2021. 13:41:558.1.2021. 13:41:55Suradnja u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma 05 Uloga Jedinstvenog sanacijskog odbora i nacionalnih sanacijskih tijela 05 Suradnja s drugim tijelima EU-a i nacionalnim STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4160EBAA-D7F2-419A-B165-7D30330E3A99}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the financial year 201911311525.11.2020. 9:58:5925.11.2020. 9:58:59Together with the replies of the Single Resolution Board, the Commission and the Council The Single Resolution Mechanism is the EU system for managing the resolution of failing STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities5631620https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BD1A6BDF-0772-45B9-9100-356FB463E25D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Izvješće o svim potencijalnim obvezama koje su nastale kao rezultat zadaća iz te Uredbe koje su obavljali Jedinstveni sanacijski odbor, Vijeće ili Komisija za financijsku godinu 2019.11312825.11.2020. 16:04:1425.11.2020. 16:04:14s odgovorima Jedinstvenog sanacijskog odbora, Komisije i Vijeća Jedinstveni sanacijski mehanizam sustav je EU-a za upravljanje sanacijom banaka koje propadaju u državama članicama STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities105440https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2E0328AE-77CF-48F8-B36C-149F0B39CFA2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Special Report 26/2020: Marine environment: EU protection is wide but not deep1652325.11.2020. 10:12:3225.11.2020. 10:12:32 Executive summary I-VII Introduction 01-24 The EU’s seas and oceans 01-08 EU action 09-24 Common fisheries policy 10-15 Environmental policies 16-21 Commission and Member State STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_2620483790https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4982DCBE-C173-4C30-B452-489E94534261}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Tematsko izvješće 26/2020: Morski okoliš: zaštita koju pruža EU seže daleko, ali ne ulazi u dubinu1653324.11.2020. 9:01:3924.11.2020. 9:01:39 Sažetak I. – VII. Uvod 01. – 24. Mora i oceani EU-a 01. – 08. Mjere EU-a 09. – 24. Zajednička ribarstvena politika 10. – 15. Politike u području okoliša 16. – 21. Odgovornosti STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_26134410https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{CF6B28AD-627E-4A3E-BA8B-B89AF557F7C8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Report on the annual accounts of the European Schools for the financial year 201910914718.11.2020. 12:59:0518.11.2020. 12:59:05Executive summary I-V Introduction 01-08 Background 01-05 Accounting and control environment 06-08 Audit scope and approach 09-13 Scope and approach of our engagement 09-13 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROPEAN_SCHOOLS_20198363520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{98AB8EC7-6FA4-4204-8449-5FBE9CB7B19E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Special Report No 24/2020: The Commission’s EU merger control and antitrust proceedings: a need to scale up market oversight1634816.11.2020. 12:02:4416.11.2020. 12:02:44 Executive summary I-XI Introduction 01-18 Competition rules in the EU 01-02 The Commission’s role as enforcer of competition rules 03-09 Role of Member State authorities in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_245402520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C80BAA64-814B-440D-9D96-44D21F9D2C97}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Tematsko izvješće 24/2020: Kontrola koncentracija i protumonopolski postupci u EU-u koje provodi Komisija: potrebno je povećati nadzor nad tržištem1636916.11.2020. 9:42:0816.11.2020. 9:42:08 Sažetak I. – XI. Uvod 01. – 18. Pravila o tržišnom natjecanju u EU-u 01. – 02. Uloga Komisije kao tijela zaduženog za provedbu pravila o tržišnom natjecanju 03. – 09. Uloga tijela STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_2459230https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2F394F50-66BA-420D-9721-F6D7854DE4E9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242
Annual report on the EU Joint Undertakings for the financial year 20193564713.11.2020. 13:50:1113.11.2020. 13:50:11Contents Acronyms 3 Chapter 1 The EU Joint Undertakings and the ECA’s audit 6 Introduction 7 The EU Joint Undertakings 8 Joint Undertakings operating under the Research Framework STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_20196901110https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{84475F84-19E2-49E3-AEA9-E70C0A8F05D2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4242