-->

Okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

 

Sve je jasnije da je možda potrebno izmijeniti trenutačni pristup uporabi prirodnih resursa i zaštiti okoliša kako bi se pristupilo rješavanju dugotrajnih problema koji utječu na ekosustave u svijetu i svakodnevni život građana EU-a. Ta se nova stvarnost odražava i u aktivnostima koje Sud obavlja u područjima kao što su klimatske promjene i onečišćenje. Isto tako, EU se suočava s novim izazovima u vezi s javnim zdravljem i prehrambenim lancem.

Kao revizorima EU-a zadaća nam je i razmatrati budućnost kako bismo pomogli u rješavanju ključnih izazova s kojima će se EU tek suočiti. Očuvanje okoliša, ublažavanje posljedica klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama te borba protiv onečišćenja zraka, tla i vode predstavljaju znatne izazove koji se mogu riješiti samo suradnjom unutar EU-a, ali i izvan njegovih granica. EU je već godinama globalni predvodnik u sva ta tri područja, no možda će biti potrebno preispitati osmišljavanje i provedbu politika EU-a kako bi se zajamčila veća usmjerenost i djelotvornost.

Revizori će pri odabiru svojih revizijskih zadataka i izražavanju preporuka za budućnost voditi računa o svim navedenim aspektima.