-->

Promet i turizam

 

Promet i mobilnost ključni su sastavni dijelovi europskog projekta. Europski projekti u području prometa koje izravno odabire i sufinancira Europska komisija financiraju se u okviru podnaslova „Konkurentnost za rast i zapošljavanje” proračuna EU-a. Međutim, većina financijskih sredstava EU-a za projekte u području prometa još uvijek se izdvaja iz proračuna za koheziju.

Kao revizorima EU-a zadaća nam je i razmatrati budućnost kako bismo pomogli u rješavanju ključnih izazova s kojima će se EU tek suočiti. Narednih će godina digitalna revolucija, koja utječe na logističke lance i uzrokuje promjene u ponašanju potrošača, imati veliku ulogu u protoku prometa. Prometnu infrastrukturu u Europi potrebno je izgraditi, prilagoditi i održavati kako bi se mogla nositi s očekivanim protokom prometa. Za to će u narednim godinama biti potrebna znatna javna ulaganja i usvajanje novih pristupa financiranju tih ulaganja. Istovremeno će ekološki prihvatljiva rješenja, kao što su električna vozila i tehnologije dijeljenja prijevoza, dobiti na važnosti, a vlade će morati prilagoditi svoje infrastrukturne i prometne sustave.

Revizori će pri odabiru svojih revizijskih zadataka i izražavanju preporuka za budućnost voditi računa o svim navedenim aspektima.