-->

Kultura i obrazovanje

 

Ulaganje u obrazovanje ključno je za povećanje produktivnosti rada, profesionalni razvoj i gospodarski rast. Imajući to na umu, iz Europskog socijalnog fonda izdvojeno je gotovo 34 milijarde eura za potporu obrazovnim mjerama u razdoblju 2014. – 2020. Obrazovanje je česta tema izvješća Suda o zapošljavanju i socijalnoj politici.

Kao revizorima EU-a zadaća nam je i razmatrati budućnost kako bismo pomogli u rješavanju ključnih izazova s kojima će se EU tek suočiti. Očekujemo da će niz trendova u budućnosti promijeniti obrazovanje kakvo danas poznajemo. Digitalna pismenost postat će još važnija nego što je danas te će obrazovni sektor u skladu s time morati prilagoditi svoje kurikulume. Problem nedostatnih tehničkih vještina starijih generacija mogao bi se dodatno pogoršati jer se u okviru obrazovnog sustava ne uzimaju u obzir na odgovarajući način potrebe suvremenog društva koje se mijenja.

Revizori će pri odabiru svojih revizijskih zadataka i izražavanju preporuka za budućnost voditi računa o svim navedenim aspektima.